muzik

Müzik

Murat-Turgay
PROF. DR. MURAT TURGAY
ANKARA ÜN. TIP FAKÜLTESİ
ROMATOLOJİ BİLİM DALI
ANKARA
İnsanlar, kendisini anlatabilmek, ruhi duygularını ifade edebilmek için ritmik seslere yani müziğe ihtiyaç duyarlar...

 

Müzikle ilgili olarak tanımlamalarınız, görüşleriniz nelerdir?

Müzik, ritm üzerine kurulmuştur. Esasında bu ritm bütün bilim dallarının temel esasını teşkil eder. Tıpta da bu ritm, bu düzen olmasa, hastalıkların ne tanımı yapılabilir ne de bununla ilişkili tedaviler  planlanabilir. Çocuk henüz anne karnında iken,  ritmik seslerden etkilenmeye başlar. Hatta ağlayan yenidoğanın müzikle susturulmaya çalışıldığına da şahit olmuşuzdur. Çocuğun dinlediği müzik onun kişiliğinin oluşmasında çok önemli yer tutar.

İnsanlar, kendisini anlatabilmek, ruhi duygularını ifade edebilmek için ritmik seslere yani müziğe ihtiyaç duyar. Eflatun ”müzik terbiyenin önemli bir vasıtasıdır, müzik bir eğlence aracı değil, güzellik iyilik ve eğitim aracıdır“ demiştir. Müzik, duyguları temizler, güçlendirir. Biliyorsunuz hekimlik ile müzik arasında da yakın bir ilişki vardır. Müzikle tedavi çok eski yıllardan beri tedavi aracı olarak kullanılmaktadır. Hatta Türk sanat müziğinin farklı makamlarının farklı hastalıkların tedavisinde yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Kendisine udumla 1,5 saat kadar eşlik ettiğim Nesrin Sipahi’nin eşinin bir sözü beni çok mutlu etti, “Eğer sizin çalışınızı ve tekniğinizi beğenmese birkaç eser icra eder sonra bırakırdı”..

 

Müzikle ilginizi anlatabilir misiniz?
Benim müzikle tanışmam ilkokul yıllarına dayanır. Sınıfı geçtiğimizde her sene bir müzik aleti alırdık. İlk olarak mandolin ile başladık, sonra saz, sonra gitar. Bu arada lise yıllarına geldiğimizde, ud ve kanun aldık. Bu dönemde Bolu’da arkadaş ekibimiz ile gece yarılarına kadar çalar söylerdik. Üniversite yıllarında da evde ders aralarında ud çalar, yorgunluk atardık. İstanbul’un fethi gibi bazı özel günlerde yapılan kutlamalarda pek çok sanatçıya eşlik ettim. Bu arada 6. Sınıfta iken Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk kez Fakülte korosunu kurdum ve bu koro ile konserler verdik. İhtisas dönemlerinde de zaman zaman toplantılarda icraatta bulunduk.

Bir yaz tatilinde, herhalde 8-9 sene olmuştur, Bodrum’da bir küçük otelde Nesrin Sipahi ile karşılaştık. O da otelde kalan misafirler arasında idi. Otel sahibi bir ud buldu getirdi. Kendileri belki de en çok zevk alarak eşlik ettiğim sanatçılardan biri oldu. Yaşına rağmen son derece mükemmel, duru bir  ses güzelliği vardı, 1,5 saate yakın musiki icra ettik.  Bu arada eşinin söylediği birkaç söz beni çok mutlu etmişti. “Eğer sizin çalışınızı ve tekniğinizi beğenmese birkaç eser icra eder sonra bırakırdı“.

Tabi,  bu arada bir heves daha başladı, o da eski müzik aletlerini toplar hale geldik, 120 yıllık kanun, 80 yıllık saz,  85 yıllık tambur bunlardan birkaçı. Her hekimin tıp dışı bir uğraşısının olduğunu biliyoruz. Zaten verimli çalışabilmek için herhalde bir uğraşınızın olması gerekli. Müzik de bunlardan birisi.Bu yazı 1526 kez okundu.
Tags: